TRAIN FROM DONG ANH TO LANG KHAY ON SP1 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1325000
2Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2295000
3Nằm khoang4 điều hòa T1VIPAnLvT1445000
4Ghế phụGP84000
5Ngồi mềm điều hòaNML140000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội021:3521:35
2Gia Lâm521:5321:50
3Yên Viên1122:0622:04
4Đông Anh2122:2822:26
5Vĩnh Yên5423:0723:05
6Yên Bái15501:4001:25
7Trái Hút20202:4802:45
8Lang Khay21903:1703:15
9Bảo Hà23703:4903:46
10Phố Lu26204:3104:28
11Lào Cai29405:3005:30

TRAIN FROM DONG ANH TO LANG KHAY

SP1 TRAIN


TRAINS FROM DONG ANH TO