TRAIN FROM DONG ANH TO LAO CAI ON SP3 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1430000
2Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2400000
3Nằm khoang4 điều hòa T1VIPAnLvT1590000
4Ghế phụGP112000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội022:0022:00
2Gia Lâm522:1822:15
3Yên Viên1122:3122:29
4Đông Anh2122:5322:51
5Việt Trì7323:5223:50
6Phú Thọ9900:3200:30
7Yên Bái15502:2002:13
8Mậu A18603:0603:03
9Bảo Hà23704:2404:21
10Phố Lu26205:0605:03
11Lào Cai29406:0506:05

TRAIN FROM DONG ANH TO LAO CAI

SP1 TRAIN

SP3 TRAIN


TRAINS FROM DONG ANH TO