TRAIN FROM HAI PHONG TO CAM GIANG ON HP2 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP44000
2Ngồi cứngNC55000
3Ngồi cứng điều hòaNCL65000
4Ngồi mềm điều hòaNML75000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hải Phòng018:4018:40
2Thượng Lý418:5218:50
3Phú Thái2419:1619:14
4Hải Dương4519:4619:41
5Cẩm Giàng6220:0720:05
6Gia Lâm9720:5120:48
7Hà Nội10221:0621:06

TRAIN FROM HAI PHONG TO CAM GIANG

LP2 TRAIN

LP6 TRAIN

LP8 TRAIN

HP2 TRAIN


TRAINS FROM HAI PHONG TO