TRAIN FROM TAM KY TO DA NANG ON SE4 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1107000
2Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1v107000
3Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT296000
4Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2v96000
5Nằm khoang 6 điều hòa T1BnLT195000
6Nằm khoang 6 điều hòa T2BnLT284000
7Nằm khoang 6 điều hòa T3BnLT377000
8Ngồi mềm điều hòaNML67000
9Ngồi mềm điều hòaNML5671000
10Ngồi mềm điều hòaNML56V71000
11Ngồi mềm điều hòaNMLV67000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Sài Gòn022:0022:00
2Biên Hòa2922:3922:36
3Bình Thuận17501:1501:09
4Tháp Chàm31803:2403:21
5Nha Trang41105:0004:52
6Tuy Hoà52806:5606:53
7Diêu Trì63008:4608:31
8Quảng Ngãi79811:2711:22
9Tam Kỳ86112:3212:29
10Đà Nẵng93514:1313:58
11Huế103816:4716:39
12Đông Hà110418:0117:58
13Đồng Hới120419:5219:37
14Hương Phố133922:2522:22
15Vinh140723:5323:46
16Thanh Hoá155102:1702:14
17Ninh Bình161103:2103:18
18Nam Định163903:5303:50
19Phủ Lý167004:2704:24
20Hà Nội172605:3005:30


TRAINS FROM TAM KY TO