TRAIN FROM TAM KY TO LANG CO ON SE22 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1128000
2Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1v128000
3Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2113000
4Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2v113000
5Nằm khoang 6 điều hòa T1BnLT1117000
6Nằm khoang 6 điều hòa T2BnLT2102000
7Nằm khoang 6 điều hòa T3BnLT384000
8Ngồi cứng điều hòaNCL63000
9Ngồi mềm điều hòaNML75000
10Ngồi mềm điều hòaNML5678000
11Ngồi mềm điều hòaNML56V78000
12Ngồi mềm điều hòaNMLV75000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Sài Gòn011:5511:55
2Dĩ An1912:2612:24
3Biên Hòa2912:4012:37
4Long Khánh7713:4213:39
5Bình Thuận17516:0115:56
6Sông Mao24217:0717:04
7Tháp Chàm31818:2218:19
8Ngã Ba36219:0519:02
9Nha Trang41120:1120:03
10Ninh Hoà44521:0220:59
11Giã47221:4221:39
12Tuy Hoà52822:4322:40
13La Hai57223:3023:27
14Diêu Trì63000:3900:24
15Bồng Sơn70901:5701:55
16Đức Phổ75802:5402:51
17Quảng Ngãi79803:4103:36
18Núi Thành83604:3104:28
19Tam Kỳ86105:0104:58
20Phú Cang88405:2605:23
21Trà Kiệu90105:4405:41
22Đà Nẵng93506:4106:26
23Lăng Cô97108:1208:06
24Huế103810:0410:04

TRAIN FROM TAM KY TO LANG CO

SE22 TRAIN


TRAINS FROM TAM KY TO