TRAIN FROM VU EN TO DOAN THUONG ON YB3 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP24000
2Ngồi cứngNC30000
3Ngồi cứng điều hòaNCL30000
4Ngồi mềm điều hòaNML30000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội006:1006:10
2Long Biên206:2106:18
3Gia Lâm506:3206:29
4Yên Viên1106:4406:42
5Đông Anh2107:0507:03
6Phúc Yên3907:2907:27
7Vĩnh Yên5407:5007:47
8Việt Trì7308:1508:13
9Phủ Đức8208:3308:31
10Tiên Kiên9108:5008:48
11Phú Thọ9909:0609:03
12Chí Chủ10809:2209:20
13Vũ Ẻn11809:3909:37
14Ấm Thượng13110:0009:58
15Đoan Thượng14110:1710:15
16Yên Bái15510:4010:40

TRAIN FROM VU EN TO DOAN THUONG

YB3 TRAIN


TRAINS FROM VU EN TO