TRAIN FROM DA NANG TO DONG HOI ON SE2 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1385000
2Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1v385000
3Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2346000
4Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2v346000
5Nằm khoang 6 điều hòa T1BnLT1344000
6Nằm khoang 6 điều hòa T2BnLT2304000
7Nằm khoang 6 điều hòa T3BnLT3277000
8Ghế phụGP166000
9Ngồi mềm điều hòaNML248000
10Ngồi mềm điều hòaNMLV248000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Sài Gòn019:3019:30
2Biên Hòa2920:1220:09
3Bình Thuận17522:5522:50
4Nha Trang41103:2103:13
5Tuy Hoà52805:2105:18
6Diêu Trì63007:1306:58
7Bồng Sơn70908:3408:31
8Quảng Ngãi79810:0710:02
9Tam Kỳ86111:1511:12
10Đà Nẵng93512:4612:31
11Huế103815:3115:23
12Đông Hà110416:4716:44
13Đồng Hới120418:4518:30
14Đồng Lê129020:2320:20
15Hương Phố133921:2721:24
16Yên Trung138622:2422:21
17Vinh140722:5522:48
18Thanh Hoá155101:1901:10
19Nam Định163903:0503:02
20Phủ Lý167003:4303:40
21Hà Nội172604:5004:50


TRAINS FROM DA NANG TO