TRAIN FROM DA NANG TO DONG HOI ON SE20 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1255000
2Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1v255000
3Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2240000
4Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2v240000
5Nằm khoang 6 điều hòa T1BnLT1230000
6Nằm khoang 6 điều hòa T2BnLT2215000
7Nằm khoang 6 điều hòa T3BnLT3185000
8Ghế phụGP88000
9Ngồi mềm điều hòaNML165000
10Ngồi mềm điều hòaNMLV165000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Đà Nẵng018:5518:55
2Huế10321:3021:25
3Đông Hà16922:5722:54
4Đồng Hới26900:5500:40
5Yên Trung45105:1705:14
6Vinh47205:4805:41
7Thanh Hoá61608:0908:06
8Bỉm Sơn65008:5608:46
9Ninh Bình67609:3109:28
10Nam Định70410:0510:02
11Phủ Lý73510:4910:46
12Hà Nội79111:5511:55


TRAINS FROM DA NANG TO