TRAIN FROM NINH BINH TO DONG HOI ON SE19 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1457000
2Nằm khoang 4 điều hòa T1AnLT1v487000
3Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2430000
4Nằm khoang 4 điều hòa T2AnLT2v460000
5Nằm khoang 6 điều hòa T1BnLT1404000
6Nằm khoang 6 điều hòa T2BnLT2378000
7Nằm khoang 6 điều hòa T3BnLT3331000
8Ghế phụGP155000
9Ngồi mềm điều hòaNML289000
10Ngồi mềm điều hòaNMLV299000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hà Nội020:1020:10
2Nam Định8721:4921:46
3Ninh Bình11522:2422:21
4Thanh Hoá17523:3323:30
5Vinh31902:2502:18
6Yên Trung34002:5202:49
7Đồng Hới52206:3806:23
8Đông Hà62208:1808:15
9Huế68809:3409:29
10Đà Nẵng79112:0512:05


TRAINS FROM NINH BINH TO