TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI ON HP2 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP60000
2Ngồi cứngNC75000
3Ngồi cứng điều hòaNCL85000
4Ngồi mềm điều hòaNML95000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hải Phòng018:4018:40
2Thượng Lý418:5218:50
3Phú Thái2419:1619:14
4Hải Dương4519:4619:41
5Cẩm Giàng6220:0720:05
6Gia Lâm9720:5120:48
7Hà Nội10221:0621:06

TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI

LP2 TRAIN

LP6 TRAIN

LP8 TRAIN

HP2 TRAIN


TRAINS FROM HAI PHONG TO