TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI ON LP2 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP60000
2Ngồi cứngNC75000
3Ngồi cứng điều hòaNCL85000
4Ngồi mềm điều hòaNML95000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hải Phòng006:1006:10
2Thượng Lý406:2206:20
3Phú Thái2406:4606:44
4Hải Dương4507:1807:12
5Cẩm Giàng6207:4007:38
6Gia Lâm9708:2708:20
7Long Biên10008:3808:35
8Hà Nội10208:4608:46

TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI

LP2 TRAIN

LP6 TRAIN

LP8 TRAIN

HP2 TRAIN


TRAINS FROM HAI PHONG TO