TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI ON LP6 TRAIN

TYPE OF SEATS
Type of SeatCodeBasic fare(VND)
1Ghế phụGP60000
2Ngồi cứngNC75000
3Ngồi cứng điều hòaNCL85000
4Ngồi mềm điều hòaNML95000
TIME TABLE
DepartKMDepart TimeArrival Time
1Hải Phòng009:0509:05
2Thượng Lý409:1709:15
3Phú Thái2409:4109:39
4Hải Dương4510:0810:05
5Cẩm Giàng6210:3310:28
6Gia Lâm9711:2111:14
7Long Biên10011:3211:29
8Hà Nội10211:4011:40

TRAIN FROM HAI PHONG TO HA NOI

LP2 TRAIN

LP6 TRAIN

LP8 TRAIN

HP2 TRAIN


TRAINS FROM HAI PHONG TO